Farmann oppdaterer publiseringsystemet

I Farmann arbeider vi nå med å oppdatere vårt publiseringssystem. I en mellomfase vil vi veksle mellom det gamle og det nye systemet. Artikkelarkivet ligger inntil videre på det gamle serversystemet. Man kan søke i artikkelarkivet enten manuellt på de gamle sidene eller via for eksempel Google. På Google søker du eksempelvis på “farmann kronikk” for å finne det du ønsker. Vi beklager uorden i overgangsperioden. Du finner den “gamle” fremsiden her.

Share
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.