Dobler oljereservene

Saudi Arabia kommer snart til å doble sine oljereserver sier oljeminister. “Verden har mange tiår med olje igjen” sier han videre. (The Independent)

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.