Frihetsbegrepet

Idéhistoriker Quentin Skinner mener frihetsbegrepet er fattigere idag enn på 1700-tallet (Morgenbladet).

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.