Spanskesyken fra 1918 er gjenskapt

Spanskesyken fra 1918 som kom av et virus mye likt det fugleviruset vi når frykter er blitt gjenskapt i et laboratorium. (The Guardian)

Share
This entry was posted in Forsvar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.