Merkel & Erhard

Ludwig Erhard I anledning av at Angela Merkel blir ny forbundskansler i Tyskland bringer vi Frank Vogelsangs hyllest til Ludwig Erhard fra 2002.

Ludwig Erhard var Forbundsrepublikken Tysklands første økonomiminister, en posisjon han hadde fra 1949 til 1963, og han efterfulgte Konrad Adenauer som forbundskansler, et embede han hadde fra 1963 til 1966. Erhard forbindes gjerne med ”det tyske økonomiske mirakel” efter den annen verdenskrig.

Vogelsang var også tidligere ute iår og kommenterte den tyske velferdsstaten.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Gjest
    Posted 12 October, 2005 at 8:50 am | Permalink

    Første og andre verdenskrig gjorde ikke bare enorm økonomisk materiell og politisk skade i Tyskland. Krigene raserte også det intellektuelle livet. Erhard har sine røtter fra før krigene, det forklarer mye.