Kunnskapsutvandring svekker norsk konkurranseevne

Teknisk Ukeblad mener Norge har et problem med kunnskapsutvandring. Norge har en nettoeksport av studenter. Kun 20 % av UDIs kvote for ”fri” innvandring av kompetansemennesker er benyttet. Blant annet fører et likelønnsregime til at kompetansemennesker ikke kommer til landet og til utvandring.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.