Pengene brenner i lommen

Selskapene på stockholmsbørsen er i ferd med å bli gjeldfrie. Styret må da velge mellom å dele ut penger til aksjonærene eller å gjøre strukturelle forretninger, det senere er jo klart mer spennende for de fleste. Vi kan derfor forvente flere og større oppkjøp og sammenslåinger fremover. (Di.se) Farmann kommentar: Vi har lenge ment at en bølge av strukturelle deale vil komme, vi er forbauset over at bølgen ennå ikke ser ut til å ha skyllet skikkelig over oss på bred front. I lys av at Oslo Børs allerede virker høyt priset kan investor nå gjøre klokt i å flytte penger fra Oslo til lavere prisede markedet med selskaper som virker klare for strukturelle dealer. Eurosonen sliter med en generellt høyt priset Euro, men den svenske kronen har svekket seg en del i det siste som gjør svenske aksjer interessante.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.