Schibsted med søk

Schibsted lanserer norsk søkealternativ medio november (Digi.no):

Hva bør norske nettsteder være mest redd for: Å domineres av en fjern herre i USA eller en lokal herre som følger med i Norge? Allerede før lanseringen av søketjenesten Sesam opplever Mikael Rohde at konkurrenter omtales som «utfordrere» av hans Schibsted Søk. Det har definitivt en effekt å være eid av landets største mediehus.

Svaret på det kanskje noe retoriske spørsmålet er kanskje ikke så åpenbart som mange tror? Er en nær herre som følger med alltid og i enhver situasjon og sammenheng bedre enn en fjern herre?

Hva tror du forøvrig om Schibsteds initiativ? Har det forutsetninger for å lykkes? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvilke forutsetninger er tilstede? Hvilke er ikke? Har du andre tanker?

Diskutér gjerne i forumet.

Share
This entry was posted in Teknologi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.