Kjøper 20 selskaper i året

Øyvind Løland, leder for oppkjøp og forretningsutvikling i ISS Norge har krav på seg fra morselskapet i Danmark til å vokse med 15% årlig. “Hele ISS internasjonalt skal vokse med 15% hvert år. Vekstkravet på 15% gjelder alle, i alle ledd – vi blir målt på det” sier Løland på Due Dilligence seminar arrangert av Siviløkonomene. Med en omsettning i Norge på ca 4 milliarder kroner betyr det at ISS i år vil kjøpe seg omtrent 400 millioner i omsettningsvekst utover deres organiske vekst. Dette gjøres fremst ved å kjøpe mindre selskaper med omsettning mellom 5-20 millioner kroner samt noen større. Løland løser dette ved en aggresiv strategisk oppkjøpsstrategi. ISS Norge kjøper gjerne 20 selskaper i året. “Vi har en database der vi følger 500 konkurrerende selskaper i Norge, til enhver tid har vi 20 oppkjøpsprosesser gående og ytterligere 25 på vent.” “Vi må hele tiden fylle på med nye oppkjøpscase og har planlagt oppkjøpsaktivitetene flere år frem i tid. For oss er oppkjøpene nå ren rutine, vi kontakter systematisk selskaper vi ønsker å kjøpe og går igjennom en standarisert oppkjøpsprosess med dem” sier Løland.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.