Likhetsidealets betydning i dansk politikk

Niels Westy i danske Copenhagen Institute skriver:

Socialministerens største fejl var formentlig at undervurdere lighedsidealets betydning som religiøs besværgelse i dansk politik.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.