Blunkett quits after ‘mistakes’

David Blunkett has said he is “deeply sorry” for the embarrassment he has caused Tony Blair, after he resigned as work and pensions secretary. (BBC.co.uk)


Les mer på BBC.co.uk

Share
This entry was posted in Europa. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Morten Fjeldberg
    Posted 2 November, 2005 at 4:17 pm | Permalink

    Dette er andre ganger på ett år at David Blunkett går av som minister. Tidligere sett på som “safe pair of hands”, nå er han omgitt av skandaler.

    Det er ikke sikkert at David Blunkett har endt sin politiske karriere, Peter Mandelson har også måttet gå av som minister to ganger og han er nå Storbritannias EU-kommissær, for handel.