Forhandlinger om dannelse av ny regjering i Tyskland avsluttes.

CDU/CSU og SPD er i ferd med å avslutte forhandlinger om dannelse av koalisjonsforhandlinger i Tyskland. Det er viktig med hensyn til Europas største økonomi. Det er stor spenning knyttet til forhandlingsdokumentet. Farmann vil følge utviklingen nøye.

Share
This entry was posted in Europa. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.