The War Between the States: America’s Uncivil War

Robert E. LeeGeorge Grant, Steve Wilkins, Doug Wilson, Tom Spencer og John D. Dwyer har skrevet bok om det vi kaller den amerikanske borgerkrigen. Mange bøker finnes om denne krigen. John D. Dwyer skriver om boken, og han sier at den gir en god oversikt uten den politiske korrekthet som ofte preger beretninger om denne krigen.

Dwyers sammendrag gir inntryk av at boken er balansert. Ikke-troende vil kanskje reagere på religiøse vendinger i sammendraget. Da er det viktig å huske på at Vestens og USAs historie handler mye om kristendom, og at USA er et veldig religiøst land. Vi tror, basert på sammendraget, at alle som ikke har inngående kjennskap til den krigen vi kaller den amerikanske borgerkrigen, eller som er blitt lært at Lincoln gikk til krig for å frigi slavene og lignende, vil ha utbytte av boken.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.