Israel – et politisk jordskjelv

Mandag meldte statsminister Ariel Sharon seg ut av Likud, det parti han var med på å danne 1973. Årsaken var en langvarig maktkamp i partiet om håndteringen av fredsprosessen med palestinerne, spesielt tilbaketrekningen fra Gaza. Sharon har hittil fått med seg 14 av Likuds Knessetmedlemmer, samt en fra det israelske Arbeiderpartiet og en uavhengig. Det nye partiet har fått navnet Kadima (Fremover). Partiet plasseres i sentrum av israelsk politikk og vil utfordre Labor og Likud. Knesset stemte denne uken for en oppløsning og nyvalg er utskrevet til 28. mars.


Amir Peretz, som er nyvalgt leder for det israelske Arbeiderpartiet, vil satse hardt på å vinne valget og dermed overta statsministerembete fra Sharon. Labor vil i valgkampen fokusere på sosiale spørsmål.

Likud er kastet ut i en maktkamp etter at Sharon, som også var partiets leder, meldte seg ut. Tidligere statsminister og leder for Likud, Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Shaul Mofaz og parlamentsmedlem Uzi Landau er de fremste kandidatene til å overta vervet som partileder. Ny partileder skal velges i desember. Netanyahu er en av de sterkeste kritikerne av Sharon.

Share
This entry was posted in Utenriks. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Hans Jørgen Lysglimt
    Posted 26 November, 2005 at 10:08 am | Permalink

    Fraksjoneringen i Israel fortsetter med andre ord. Uenighetene om veien stikker dypt. Likevel er det å stifte nye partier skjelden veien frem i stabile demokratier, de etablerte partier har infrastruktur som vanskelig lar seg kopiere. Det blir vanskelig for Sharon å dra dette i land.