Skrev Farmand i 1905

Farmann gjengir noe av det som ble skrevet i Farmand i 1905.
Dette gjøres først og fremst for at leseren kan se hvordan Farmand behandlet
spørsmålene da det sto på. Farmand sto – som norske medier generelt på den
tiden – ”godt” på ”norsk” side. Farmand var – som man kunne forvente – spesielt
opptatt av forholdene for næringslivet. Farmand skrev blant annet om
demokratiets byrder pga. stemmefiske, en kommende hundreårig blomstringstid,
det kloke i å få krisen over så fort som mulig og det ”skadelig
partikongedømme.” Farmand anbefalte kontinuitet i november 1905. Leseren kan –
med vår kjennskap til historiens gang – selv vurdere i hvilken grad Farmand
fikk rett og hvilken grad vårt politiske system de siste hundre år har vært
bedre eller verre enn det Farmand dengang beskrev. Stoffet fra 1905 må
selvfølgelig leses i lys av det politiske klima som dengang var.

Stoffet er gjort tilgjengelig i en kombinert avskrifts- og innscanningsprosess med manuell kontroll. Vi tar dog forbehold om at feil i forhold til originalen kan forekomme.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at gjengivelse ikke nødvendigvis
innebærer enighet med Farmand i 1905.

Her er stoffet fra 1905:

Vi publiserer også et utdrag av overbibliotekar A.C.
Drolsums ene artikkel fra 1905 om kongeriket Norges historie
. Denne artikkelen
burde være pliktlesning for enhver som har bedrevet ”folkeopplysning” i
inneværende år om at Norge er en ung nasjon i denne verden. Drolsums artikkel
fra 1905 viser oss at folk for 100 hundre år siden ihvertfall ikke så på Norge
som en nasjon i ferd med å ”bryte ut av Sveriges mave.”

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.