VamPus – Blogger på høyresiden

Bloggeren VamPus er blitt kåret til beste blogg av Dagbladet. VamPus er en blogger på høyresiden som vi har stor sans for.

Kåringen i Dagbladet.

VamPus blogg.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Posted 11 December, 2005 at 7:46 pm | Permalink

    Jeg vil gjerne spre denne gratulasjonskommentaren videst mulig rundt, så derfor Gratulerer!