Sejersted, Grunnloven, USA og Norge

Med Sejersteds kronikk om Grunnloven er det anledning til å si litt om forskjellene mellom disse land. Mangt kan sies om dette, men her skal det kun dreie seg om én liten ting. Hvis noen i USA antydet at ordet demokrati burde inn i Grunnloven, ville mange reagert. Sannsynligvis er det ikke veldig mange som ville reagert, men tilstrekkelig mange til at det høres. Reaksjonen ville gått noe slikt som at Founding Fathers var kloke menn, som ikke etablerte noe demokrati, men en konstitusjonell republikk.

Vi lar her diskusjonen om i hvilken grad systemet etablert av Founding Fathers fortsatt er intakt ligge. Her påpekes bare at når det antydes at ordet demokrati burde inn i Grunnloven i Norge, er reaksjonen en ganske annen: stille, stille, stille!

Share
This entry was posted in Politikk, USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.