Sejersted og gullnummeret

Onsdag var professor Francis Sejersted ute på kronikkplass i Aftenposten og kommenterte Grunnloven.

Det må innrømmes at Sejersted har noen gode poenger. Sejersted berører mye som også er berørt i artikler i tilknytning til årets gullnummer av Farmanns nyhetsbrev, som ble sendt ut mandag denne uken. Vi skal derfor ikke gå så mye nærmere inn på Sejersteds kronikk. For den interesserte leser opplyser vi at artiklene ble publisert 4. desember. Lederartikkelen er et godt utgangspunkt for lesning, og når det gjelder Sejersteds refleksjon over tradisjon og fornyelse, er nok sitatene fra Farmand rundt 150-årsjubileet for Grunnloven meget relevante. For den interesserte lesere inneholder også artiklene i tilknytning til gullnummeret henvisninger til annet relatert stoff.

Vi kan forøvrig anbefale abonnement på nyhetsbrevet.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.