Holdningsskapende reklame

Hvor ofte er det ikke man ser en reklamekampanje fra en statlig eller kommunal etat som oppfordrer til én bestemt adferd?

Er det ikke da forfriskende å se en reklameplakat fra et forsikringsselskap som oppfordrer til forsiktighet med levende lys?

Forsikringsselskapet ville neppe kjørt reklamekampanjen hvis det ikke var for selskapets interesse i å holde antall branner nede. Allikevel kommer reklamekampanjen også andre forsikringsselskaper til gode. Og den fremmer ansvarlig adferd generelt.

Share
This entry was posted in Samfunn. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.