Sammenligning av Wikipedia med tradisjonelt leksikon

Det britiske tidsskriftet Nature har sammenlignet Wikipedia og Encyclopedia Britannica.

Sammenligningen gjelder en rekke vitenskapelige artikler i begge oppslagsverk. Det ble funnet få forskjeller i nøyaktighet.

Les mere hos BBC.

Share
This entry was posted in Teknologi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Hans J. Lysglimt
    Posted 17 December, 2005 at 7:34 pm | Permalink

    Wikipedia er et fantastisk spennende prosjekt. Vi må håpe at de rasjonelle tanker vinner frem og tvinger ut de irrasjonelle tankene. På denne måten vil kollektivisme i dets mange fasonger tvinges ut.
    Eller er Wikipedia et “demokratisk” prosjekt med alle de svakheter et demokratisk system har? Blir sannheten et kompromiss med Wikipedia?