Fornyelse av USA Patriot Act møter motgang

Fornyelse av 16 bestemmelser i USA Patriot Act fikk fredag 52 mot 47 stemmer i det amerikanske senatet. Fornyelsen fikk dermed ikke de påkrevede 60 stemmer for å unngå en endeløs debatt.

Les mere om saken hos FOX News. Senatets stemmegivning finnes her, og stemmegivningen i Representantenes Hus onsdag i forrige uke finnes her.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.