Nyhet: #StockChatNorway

Som et ledd i Farmanns satsning på finansinformasjon inkluderer vi #StockChatNorway i tilbudet. #StockChatNorway er en norsk IRC-chatkanal (pratekanal) der omtrent 200 ivrige børstradere snakker sammen hver dag børsen er åpen. Bruk av kanalen er gratis og kan gi deg et interessant og spennende bilde av hva som skjer fortløpende i markedene.

Som du ser i øvre høyre hjørne har Farmann nå lagt opp en egen innloggingsmulighet til #StockChatNorway. Denne er webbasert og fungerer med de fleste webbrowsere. Du går inn i kanalen gjennom å skrive ditt brukernavn og trykke login.

Farmann har også lagt opp et eget forum for #StockChatNorway på Farmann Forum der du finner mer informasjon om kanalen.

Du kan forvente mer om #StockChatNorway på Farmann.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.