To Republicans and Democrats alike – Hell no, we won’t go!

Tross sterk kritikk, ikke minst fra liberale høyrekrefter er Michael Moore still going strong. Han arbeider angivelig nå på en ny film som vil slippes i 2006 og vil høyst sansynlig skape mye oppmerksomhet. Redaksjonsmedlemmer i Farmann støtter et par anti-Moore siter med små finansielle bidrag, det er verdt å vurdere i preventivt formål.

Share
This entry was posted in Satire. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.