Dagens Næringsliv annonsepriser

Vi fikk nylig se annonseprislisten for Dagens Næringsliv for 2006.

For informasjon:
1/1 side hverdager s/v – 117 500 kr
1/1 side hverdager 4 farger – 117 500 kr
2/1 (to helsider) hverdager 4 farger – 151 000 kr
1/1 side lørdager s/v 129 250 kr
2/2 lørdager 4 farger 166 100 kr

Share
This entry was posted in Media. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.