Gull fortsetter opp – 519,3

Gull fortsetter opp og noteres tirsdag morgen spot til USD 519,3 per unse, opp fra 516,2 nyttårsaften. I Farmann tror vi dette er fortsettelsen av en langsiktig oppgangstrend for gull. Verdien av gull fallt kraftig på 90-tallet, til tross for at pengemengden vokste kraftig. Dét gjorde at mange mistet troen på gull, veldig mange droppet helt gull som en naturlig del i en veldiversifisert portefølje. Nå er interessen for gull kommet tilbake, og vi tror den er kommet for å bli. Dette alene gjør at flere og flere investorer vil kjøpe gull for 5-20% av sin portefølje, noe som er et naturlig nivå, og dette vil drive prisene opp. At gullet falt på 90-tallet bør ses som en feilvurdering av markedet. Så lenge verdens stater fortsetter å trykke penger som de gjør skal verdien av gull opp – det er et direkte forhold mellom de to. Vi siterer Dr. JG Hülsmann som i en privat samtale med oss nylig uttrykte sin bekymring “Gold will continue to rise – there is way too much confidence in the world right now.” Dr. Hülsmann er faktisk så bekymret for den monetære situasjonen at han ikke vil risikere å oppbevare sitt gull i en vanlig bank. “The governments have confiscated our gold before – and they can do it again. Better not have it in the bank where they have direct access to it.”

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.