Cameron forandrer toriene

En måned etter at toriene valgte David Cameron som ny leder er partiet i ferd med å gjennomgå en forandring. Partiet skal rekruttere flere kvinner og etniske minoriteter som parlamentsmedlemmer, og politikken skal forandres på viktige områder:

  • sosial rettferdighet
  • miljøvern
  • økonomi
  • globalisering
  • offentlige tjenester
  • sikkerhet

David Cameron har nedsatt arbeidsgrupper som skal bidra til å utforme ny politikk og har knyttet til seg folk utenfor det politske miljøet som rådgivere, herunder Zac Goldsmith i miljøverngruppen og Bob Geldof i globaliseringsgruppen. Målet er å fravriste Labour overtaket over sentrum i britisk politikk. Alarmen har allerede gått i Labour, og flere ledende politikere i regjeringen erkjenner at David Cameron er en seriøs utfordrer ved neste valg.

Samtidig er det flere torier som reagerer på en del av utspillene fra Cameron. Faren er at partiet dreies for mye over til venstre, slik at høyresiden starter å protestere. Partiet har en stor fløy som er sterkt konservativ og EU-fiendtlig. Historien har vist at denne fløyen kan lage nok bråk til at velgerne skremmes.

Likevel ser det ut til at britene er i ferd med å vende tilbake til toriene under ledelse av en ung, dynamisk og karismatisk leder.

Share
This entry was posted in Europa. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.