Ideologisk debatt i USA

I USA pågår det en intens ideologisk debatt der noen av de viktigste aktørene er Michael Moore, Al Franken, Bill O´Reilly, Rush Limbaugh og Ann Coulter.

Moore har en meget konfronterende stil, det skal jeg innrømme, selv om Fahrenheit 9/11 stilte en del viktige spørsmål ved den meget reaksjonære klikken som styrer republikanerne og USA. Bidragsytere hos Farmann befinner seg nok i begge leire, og slik skal det være i et forum.

Jeg vil likevel anbefale alle å lese LIES: And the Lying Liars Who Tell Them – A Fair and Balanced Look at the Right av Al Franken. Dette er en bok som retter et kritisk søkelys på Bush-administrasjonen, høyrevridde kommentatorer og Fox News.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.