Korrupsjon i USA

Lobbyisten Jack Abramoff har erklært seg skyldig i korrupsjon, og politikere er i ferd med å distansere seg fra ham. Han kan dra med seg flere toppolitikere i dragsuget. Tidligere majoritetsleder i Representantenes Hus Tom DeLay har allerede måttet gå av, og flere kan følge.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4579474.stm

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.