2 store jubileer

Året vi nettopp er gått inn i, byr på 2 store kulturjubileer.
Mozart og Ibsen henholdsvis feires og markeres. Vi har det med å markere
istedenfor å feire i dette landet, men i denne sammenhengen er nok markering
mere på sin plass enn feiring. Det er i mai 100 år siden
Henrik Ibsens død, og dette passer det veldig dårlig å feire. Offisielt kaller
man det ikke markering engang. Det heter Ibsen-året 2006. 250 år siden Mozarts
fødsel passer det med en feiring til.

Vidunderbarnet og komponisten Wolfgang Amadeus Mozart ble født 27. januar 1756 til Anna
Maria og Leopold Mozart. Det er altså kun 12 dager
til selve dagen.

Nettstedet
aboutvienna.org kan fortelle om noen av arrangementene
. Ved reiselivsmessen
2006 var det noen få aktører som kunne tilby pakker i anledning. Blant
tilbudene var opplevelse av Mozart-ukene i Salzburg ved Peer Gynt Tours
om veldig kort tid – med start førstkommende lørdag. Samme
selskap tilbyr opplevelse av ”Wiener Festwochen,”
hvor Mozart står sentralt. Dette er medio til ultimo mai. Peer Gynt Tours
tilbyr også ”Mozartbyene Wien og Praha” primo desember. Ifølge reiseselskapet ble det holdt en minnemesse i
Praha den 5. desember 1791 – komponistens dødsdag – med deltagelse fra over
4000 innbyggere.

HagaNor Reiser tilbyr en
10-dagerstur med start 22. september for opplevelse av Mozart-jubileet i
Østerrike.

Escape Travel tilbyr elvecruise over hele verden, og i anledning Mozart-jubileet
tilbyr selskapet et cruise fra søndag til søndag på
strekningen Passau-Budapest-Passau med fly mellom Passau og Oslo.

Vi anbefaler interesserte å vurdere disse og andre pakkealternativer og egenorganiserte opplegg.

Dr. Henrik Johan Ibsen forlot denne verden 23. mai 1906.

Når det gjelder hundreårsjubileet for Henrik Ibsens
bortgang, er nettstedet for markeringen ibsen.net.
Reiselivsmessen 2006 kunne by på flere spennende aktiviteter og produkter i
anledning Ibsen-året.

Aschehoug og Universitetet i Oslo kunne tilby Henrik Ibsens
skrifter. Ifølge forlaget og ansvarlig redaktør professor Vigdis Ystad er det
”Ibsen komplett for første gang i historien.” Her er for eksempel brever og
artikler inkludert.

Teater Ibsen kan tilby en dannelsesreise fra klokken 6 om eftermiddagen
til midnatt fra og med 23. mai til og med 15.
juni. Dette er en forestilling som går langs Telemarkskanalen.

På spørsmål kunne en representant for Visit Telemark
fortelle at standen ikke hadde mere i anledning
Ibsen-jubileet enn dette fra Teater Ibsen. Farmanns utsendte medarbeider ble
henvist til Skien kommune med kontaktopplysninger. Ved nærmere undersøkelser
viste det seg at det imidlertid var mere. Man har
Ibsen-museet i Skien, og ”rottejomfruen” fra ”Lille Eyolf”
– en skulptur i Skien. Dette sto opplyst i selveste hovedinformasjonsbladet for
Telemark på standen. Medarbeiderne burde muligens vært bedre innført i
materialet som de har.

Utenfor Telemark har man Ibsen-sommer i Grimstad fra primo mai til medio august.

Den Polytekniske Forenings vårprogram byr på mye spennende. Blant disse er et møte i samarbeide med Riksteatret. Møtet inkluderer prøveforestilling av Henrik og Emilie. Vi siterer fra foreningens program:

Kan man tenke nytt og originalt rundt Ibsen – det tror vi alt er i gang!

Vi har forsåvidt intet imot originalitet og nytenking, men her er vi skeptiske. Eksempelet ”Holberg på nynorsk” sier det meste i denne anledning.

Vi anbefaler interesserte å vurdere de nevnte og andre aktiviteter og produkter nærmere.

Share
This entry was posted in Kultur, Reiseliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.