Gazprom kan by på Centrica

Det spekuleres på om det russiske selskapet Gazprom vil legge bud på hele Centrica. Farmann skrev våren 2005 om hvordan Centrica har vurdert å legge et bud på Norsk Hydros gassdivisjon.

The Scotsman – Gazprom eyes bid for Centrica

Share
This entry was posted in Olje og energi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.