Lønninger i USA

CNN har sett på hva amerikansk næringsliv etterspør og hva de betaler. (CNN.com)

Share
This entry was posted in Forretningsliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.