Social Networking: LinkedIn.com

Nettverkstjenester, såkalt Social Networking, kan være svært kraftfulle verktøy.
Selv har vi siden et par år tilbake brukt LinkedIn, som er blitt defacto størst og standard innen business til business networking.
Vi anbefaler Farmanns lesere å ta i bruk dette kraftfulle verktøyet, LinkedIn.com, som inntil videre er gratis å bruke.

Tjenesten fungerer bare mellom relasjoner som kjenner hverandre godt nok til å kunne gi en referanse til en tredjeperson.

Dersom du kjenner undertegnede Hans Jørgen Lysglimt (redaktør Farmann.no), kan du “linke in” til hans@farmann.no.

Share
This entry was posted in Forretningsliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.