Dataavhengighet?

Vi bruker mer og mer tid foran dataskjermen, men er vi blitt avhengige av det? Er det et rasjonellt frivillig handlemønster, eller er det avhengighet?

Synene er delte, men flere mener våre nye vaner er en naturlig del av en ny tid og ikke avhengighet. (ABC News)

Share
This entry was posted in Teknologi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.