Korreksjon på Island

Den islandske kronen har falt mer en 7 prosent, og i dag faller børsen på Island kraftig. Kaupthing alene faller 6,5%.

Farmann kommentar: Vi har advart mot en overvurdert islandsk valuta siden vårt besøk på øya i august i fjor. Island er en veldig liten økonomi som lett lar seg påvirke av internasjonale kapitalstrømmer. I en periode har landet vært attraktivt for internasjonale valutaspekulanter på grunn av et høyt rentenivå. Når korreksjonen nå er kommet, forventer vi at den vil fortsette og anbefaler salg av islandske kroner. Valutaen bør falle minst 20-30 % for at kostnadsnivået i Island skal komme i par med resten av Europa. Kaupthing er et selskap som har nytt godt av kapitalstrømmene til Island, det er disse pengene de har gått på oppkjøpsraid med. Når korreksjonen nå er kommet, vil også de få det vanskeligere med finansieringen. Kaupthing vil derfor fremover måtte velge hvilke investeringer de skal fullføre og kan måtte selge rene finansielle investeringer de ikke har mulighet til å løfte.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.