Microsoft får patent nummer 5000

Microsoft har fått sitt patent nummer 5000 innvilget. Selskapet registrerer nå over 3000 patenter per år. (News.com)

Farmann kommentar: Med denne mengden patenter øker risikoen for at Microsoft før eller senere vil iverksette “patent Armageddon,” der de kan tenkes å gå rettslig etter alle de mener misbruker deres patenter. I dag vil et slikt trekk være økonomisk og PR-messig selvmord. Så lenge kundene enkelt kan kopiere programvaren uten å betale kan de også svare med en massiv sivil ulydighet, noe Microsoft frykter. Men, situasjonen kan om noen år og med videre teknologisk utvikling være ganske annerledes der Microsoft faktisk kan iverksette “patent Armageddon” og sette hele IT-bransjen i en ekstremt vanskelig situasjon.

Share
This entry was posted in Teknologi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.