Forbes Magazine

Forbes Magazine har heldigvis gitt opp sitt prosjekt med en egen “international edition” som var annerledes en den amerikanske. Det magasinet du nå kjøper på Schiphol er nå det samme som du får på JFK. Den internasjonale utgaven var en skam, en fornærmelse mot den internasjonale leserkretsen, som ble berøvet for det som er eget for Forbes Magazine. Mer bekymringsverdig er at det seneste nummeret av Forbes ikke er spesielt leseverdig.

Hans Jørgen Lysglimt

Share
This entry was posted in Media. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.