Bankene presser opp boligprisene

Boliglån med avdragsfrihet og lengre løpetid er med på å presse boligprisene i været. (DN.no)

Farmann kommentar:
Vi har påpekt dette lenge. Det er pengemengdeveksten som vi blant annet ser gjennom bankenes utlånsvilje som driver oppgangen i eiendomsmarkedet og på børsen. “Alle” har i dag tilgang på penger. Fenomenet kan enkelt observeres gjennom å snakke med folk som er ute for å kjøpe bolig, for de fleste settes begrensningen ikke av hvor mye “penger de har,” men av hvor mye penger banken er villig til å låne dem. Dette gjelder også for de andre i markedet, og det hele blir et spill om hvem som får låne mest. Når pengemengdeveksten før eller senere strammes inn, vil vi få en kraftig motreaksjon. Vi må helt tilbake til forrige bankkrise på begynelsen av 90-tallet for å finne uttrykk som “utlånsstopp,” “økede marginkrav for bankene,” “likviditetsskvis” osv. Men disse begrepene finnes fremdeles, og det kommer til å bli stygt neste gang de må støves av og tas i bruk igjen.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.