Åpent foredrag av Andrew Bernstein om The Capitalist Manifesto 16. mars 2006

Professor Andrew Bernstein vil holde fordrag om sin nye bok The Capitalist Manifesto: The Historic, Economic and Philosophic Case for Laissez-Faire. Bernstein, som er professor i filosofi og tilknyttet The Ayn Rand Insitute, er en glimrende foreleser, og han er en populær gjest på konferanser og universiteter over hele USA.

Den som vil bli litt mer kjent med boken kan lese Vegard Martinsens anmeldelse.

Foredraget holdes på UiO, Blindern, auditorium 5 i Vilhelm Bjerknes’ hus, fra kl 1615. Møtet er åpent for alle interesserte. (Arrangement: FSO, DLF Blindern, NOROB)

Bernstein vil tale på Civita lunsjseminar fredag se www.civita.no.

Share
This entry was posted in Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.