Innvandring skaper nye selskaper

Forbes har sett på selskaper som er skapt av første generasjons innvandrere. Konklusjonen er at de har skapt noen av USAs mest spennende og dynamiske selskaper. Norge stenger mulige innvandrere ute og nyter dermed ikke godt at denne ressursen. (Forbes.)

Share
This entry was posted in Forretningsliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.