Oppkjøpscase i Stockholm

Investors kjøp av Gambro kan løsne et skred av nye oppkjøp på Stockholmsbørsen. DI.se har sett på hvilke selskaper som kan være mest interessante. (Di.se)

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.