Olje USD 100 i 2007 og 2008

“There is no reason the oil price rise stops at $100 a barrel,” says Philip Verleger Jr. to the Wall Street Journal today. Mr Verleger recons the $100 level, on a sustainable basis, is likely to be reached in 2007 or 2008. (Wall Street Journal Europe newspaper har en lengre artikkel om olje i dag).

Farmann kommentar:
Får vi oljepriser opp i $100, vil Oslo Børs fortsette opp. Aktører sier Oslo Børs kan gå til 700 med høy oljepris. Vi tror oljeprisen skal videre opp, om ikke drevet av etterspørsel etter olje, mener vi en svekkelse av USD vil lede til høyere oljepris.

Share
This entry was posted in Olje og energi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.