Kultur: Hvor er heltene?

Joseph Finder i New York Times reflekterer over hvorfor det ikke lenger er helter i moderne skjønnlitteratur. (NYT.com)

Farmann kommentar: Selv om Finder ikke nevner Ayn Rand eksplisitt, samstemmer hans analyse og argumenter særdeles bra med Rands kritikk av såkalte moderne kunstformer. Dette igjen samstemmer med Odd Nerdrums korstog for kitschen. Heltedyrkelse har mistet sin plass i den politisk korrekte moderne litteraturen og er blitt kitsch.

Share
This entry was posted in Kultur. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.