Kan Joshua Bolten fikse problemene for Bush?

President Bush har fått ny stabssjef, Joshua Bolten. Det mange spør seg nå er om den tidligere sjefen for Office of Management and Budget kan fikse problemene til Bush og om hoder kommer til å rulle.

Siden Bush tiltrådte er det få gjenværende sentrale medlemmer av administrasjonen. De meste sentrale som har beholdt posisjonene er visepresident Dick Cheney, forsvarsminister Donald Rumsfeld, transportminister Norman Mineta og visestabssjef Karl Rove.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld er i meget hardt vær og flere generaler har de siste dagene krevd at han går av. Han får kritikk for at det fortsatt er opprør i Irak. Presidenten har derimot tillit til Rumsfeld.

Det er også spekulasjoner om at finansminister John Snow kommer til å gå av. Han får kritikk for at administrasjonene ikke nyter tillit i en tid da det går godt for amerikansk økonomi.

Stabssjef Bolten kommer nok til å foreslå endringer, men dette må selvsagt klareres med de virkelige maktmenneskene i administrasjonen, visepresident Cheney og visestabssjef Rove.

Share
This entry was posted in USA. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.