Bullrun i USA på Fed-notater

Børsene i USA fikk et kraftig rykk opp på tirsdag, notater fra Fed viser at rentehevningene kan være over. (Retuers)

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.