Gull i USD 642

Gull er notert til USD 642. Vi påpeker at dette er en helt enestående rask oppgang. Gull ble notert nede på USD 530 tallet for mindre enn en måned siden. Vi frykter at gullets oppgang er et tidlig tegn på dollarens kommende fall og anbefaler alle å være meget forsiktige med dollarassets fremover.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.