Oljen faller under USD 75

Oljeprisen har falt straks under rekordnivåene på USD 75. Bare spenningene rundt situasjonen i Iran legger USD 15 på oljeprisen. (Reuters)

Share
This entry was posted in Olje og energi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.