Anbefalt: Tilbakeblikk på norsk pengehistorie

Vi i Farmann kan ikke understreke nok hvor sentralt pengepolitikk er. Som Milton Friedman sier “only money matters”. Det er pengene, dvs veksten i pengemengden, som styrer børsen, eiendom, gull og så videre. Å studere pengehistorie blir derfor sentralt.

Norges Bank arrangerte i 2005 en konferanse om norsk pengehistorie som fortjener oppmerksomhet. Vi anbefaler hele dette heftet fra Norges Bank som lesning nå i 1.-mai-helgen. Ikke minst Preben Munthes stykke om Adam Smiths norske ankerfeste er fascinerende.

God lesning!

Tilbakeblikk på norsk pengehistorie
Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård
Red. av Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad
Norges Banks skriftserie / Occasional Papers nr. 37 (Norges Bank)

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Anonymous
    Posted 2 May, 2006 at 7:55 am | Permalink

    Interessant at Farmann mener at 1. mai er del av helgen!