På denne dag

På denne venstreideologiers dag minner vi om følgende dødstall fra The Black Book of Communism:

  • S.S.S.R.: 20 millioner
  • Kina: 65 millioner
  • Vietnam: 1 million
  • Nord-Korea: 2 millioner
  • Kambodsja: 2 millioner
  • Øst-Europa: 1 million
  • Afrika: 1,7 millioner
  • Afghanistan: 1,5 millioner
  • Den internasjonale kommunistiske bevegelse og kommunistpartier ikke i maktposisjon: 10.000

Således skulle det være unødvendig å minne om i hvilken posisjon flagget på denne offisielle flaggdag hører hjemme.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.