Oilposter – world oil production

Interessant poster med informasjon og prediksjon av verdens oljeproduksjon 1859-2050.
Skremmende å se hvor lite Norges oljereserver er i den totale sammenhengen.

http://www.oilposter.org/posterlarge-x.html

Share
This entry was posted in Olje og energi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

 1. Major P
  Posted 11 July, 2010 at 2:47 am | Permalink

  I likehet med Ron Paul, så mener jeg at det bør være oljeselskapenes plikt til å bistå med erstatningsutbetalinger til fiskerisektoren ved
  fremtidige oljelekkasjer på kontinentalsokkelen.

  Se http://www.youtube.com/watch?v=ZSiTIOqTl9M

  Det burde opprettes en lov om avgift på utslipp av olje i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen siden det allerede eksisterer en lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

  De kommersielle oljeselskapene må selv tvinges til å ta med i beregningen evt. kostnader ved utslipp som skader andre sektorer.