Fed-møte i dag

Fed har møte i dag, Bernanke taler. Markedet priser inn en 93 % sjanse for renteøkning med 25 punkter (0,25 prosentpoeng) og 7 % sjanse for 50 punker (0,5 prosentpoeng). Den store overraskelsen kommer om Fed venter og utsetter beslutningen.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.